O mnie

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje umiejętności terapeutyczne nieustannie doskonalę biorąc udział
w różnych kursach i konferencjach. Ukończyłam pięcioletnie szkolenie z zakresu psychoterapii i terapii rodzin organizowane przez Fundację Terapii Rodzin "Na Szlaku" i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u superwizorów należących do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od kilku lat prowadzę indywidualną psychoterapię dorosłych i młodzieży oraz terapię par i rodzin. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, hazardu i komputera i członkami ich rodzin, z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami oraz w pracy warsztatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W swojej pracy psychologa i psychoterapeuty staram się łączyć różne podejścia i dostosowywać je do potrzeb moich pacjentów. Jako szkoleniowiec i trener umiejętności miękkich staram się o stworzenie dobrej i bezpiecznej atmosfery w grupie, co umożliwia pracę z efektywnym wykorzystaniem jej potencjału. W przygotowaniu szkolenia/warsztatu biorę pod uwagę oczekiwania uczestników i prowadzę ewaluację wyników.