Oferta

Indywidualna konsultacja psychologiczna i psychoterapeutyczna

Konsultacja pary/rodzinna

Indywidualna konsultacja psychologiczna i psychoterapeutyczna on-line

Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysu życiowego

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par/rodzin

Konsultacja i psychoterapia w języku angielskim

Szkolenie/Wykład/Warsztat